Korzo

ANBI

Geven met belastingvoordeel

Korzo is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan het Korzo theater aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Neem voor meer informatie contact op met Reinier van Ooijen (Zakelijk Leider)

 

Neem contact op met Reinier

 

Korzo Meerjarenbeleid 2021-2024

KORZO Jaarverslag 2023

KORZO Jaarrekening 2023

 

foto Gerrit Schreurs

Statutaire naam: Stichting Korzo
RSIN-nummer: 88.45.505
KvK-nummer: 27148587
BTW NL 008845505 B01
IBAN: NL10 ABNA 0596591993

De stichting heeft ten doel het bevorderen, uitdragen, stimuleren, aanbieden en begeleiden van culturele activiteiten vanuit de verschillende kunstdisciplines, waarvan het ontwikkelend en eigentijds karakter zoveel mogelijk voorop staat. Dit ter stimulering en aanvulling van het -met name Haagse- culturele leven. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het Korzo theater, gevestigd in ’s-Gravenhage, Prinsestraat 42, alles in de ruimste zin.

Korzo is een artistiek producent en cultureel ondernemer die nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse podiumkunsten in gang wil zetten en zowel publiek als potentiële financiers voor deze ontwikkelingen wil enthousiasmeren. Als een maatschappij ook in de toekomst nog excellente kunstenaars wenst voort te brengen, dan is het noodzaak om in talent te blijven investeren. Bovendien is het voor een publiek, een stad, een cultureel klimaat ook uiterst inspirerend en belangrijk om te worden verrast, om te worden geconfronteerd met nieuwe gedachten en artistieke concepten. Andersom heeft talent ook draagvlak nodig; talentontwikkeling kan niet zonder publieke toetsing.

Om zijn tweeledige missie te realiseren stelt Korzo, dat in huis de beschikking heeft over drie zalen en drie studio’s, zich ten doel talent te scouten en te begeleiden, maar ook te produceren en te presenteren. Het streven is een vruchtbare samenhang tussen talentontwikkeling en afnamebeleid.

Daarbij wordt altijd de dialoog gezocht tussen de verschillende kunstdisciplines, en tussen de kunstenaar en zijn publiek. Dynamiek, verscheidenheid, openheid en betrokkenheid zijn essentiële kenmerken van Korzo. Vanuit zijn missie en doelstellingen vervult Korzo een aantal samenhangende functies in het culturele veld van Den Haag en Nederland en zo mogelijk in het buitenland. Korzo fungeert als:

 1. Talentontwikkelaar in de hedendaagse dans en circus
 2. Podium voor nieuwe ontwikkelingen in dans, muziek, theater en circus.
 3. Promotor van nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse dans, muziek, theater en circus.

Stichting Korzo wordt bestuurd door de directie en hanteert een Raad van Toezicht model.

Directie

 • Gemma Jelier (Algemeen directeur)

Raad van Toezicht

 • Diebrichje Brands (voorzitter)
  Marja Molewijk
  Noraly Soedito
  Barbara Zwezerijnen
  Henk van der Meulen

De beloning van de Raad van Bestuur/directie wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en valt binnen de Wet Normering Topinkomens WNT. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en onbezoldigd. De Raad van Toezicht hanteert een rooster van aftreden. Het beloningsbeleid van het personeel van Stichting Korzo is conform de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Cao Toneel en Dans. Korzo past de principes van de Code Cultural Governance in haar beleid toe.

Cookies

Korzo gebruikt verschillende soorten cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Wil je dit liever niet, klik dan op minimale cookies. Lees ons Privacy statement en cookiebeleid.

Cookies accepteren Minimale cookies